4اجرا

۶۰۰.۰۰۰ تومان / 200" عدد ترون پرداخت نمایید"

شما میتوانید 200 رمزارز ترون پرداخت کنید و60 ستاره در یافت نمایید که در صورت جمع ستاره به 100 برسد یک امتیاز دیگر تقدیم میگردد.

توضیحات

با خرید این محصول که کد 4امتیازی شرکت در قرعه کشی جشنواره میباشد ، شما میتوانید مبلغ آن را بصورت رمزارز ترون پرداخت کنید و60 ستاره در یافت نمایید که در صورت جمع ستاره به 100 برسد یک امتیاز دیگر تقدیم میگردد.

اطلاعات بیشتر

امتیاز قرعه کشی

4 "60 ستاره"