سه اجرا

۴۵۰.۰۰۰ تومان / 500000 شیبا پرداخت کنید

شما میتوانید500000 رمزارز شیبا پرداخت کنید 3 امتیازو40 ستاره در یافت نمایید که در صورت جمع ستاره به 100 برسد یک امتیاز دیگر تقدیم میگردد.

توضیحات

با خرید این محصول که کد سه امتیازی شرکت در قرعه کشی جشنواره میباشد ، شما میتوانید مبلغ آن را بصورت رمزارز شیبا پرداخت کنید و40 ستاره در یافت نمایید که در صورت جمع ستاره به 100 برسد یک امتیاز دیگر تقدیم میگردد.

اطلاعات بیشتر

امتیاز قرعه کشی

3"40ستاره"