بوزیر

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت  تومان      2000000000   و5درصد از فروش

دسته:

توضیحات

حق اختراع دستگاه یخ شکن لیزری جاده ای