دریافت ارز

از یکسان بودن شبکه ارسالی ودریافتی مطمئن شوید
به معرف 20 ستاره داده میشود و100 ستاره یک امتیاز قرعه کشی میباشد.
  • برنده گان
  • 1- برنده خودرو
  • 2- برنده سه سکه طلا
  • 3-برنده دو سکه طلا
  • 4- برنده یک سکه طلا
  • 5- برنده نیم سکه طلاع
  • 6- برنده ربع سکه طلا